Μαρτιος

Το ταξίδι στο μέλλον ξεκινάει από το σχολείο

23/3/2021
Επαγγελαμτικος προσανατολισμος απο το ΚΕΣΥ
πληροφορίες για τη διαδικασία ραντεβού με το ΚΕΣΥ των μαθητών που επιθυμούν να έχουν πληροφορίες επαγγελματικου προσανατολιοσμού
19/3/2021
Στρατολογικες Υποχρεωσεις γεννηθεντων 2003
προσοχή στην λήξη της προθεσμίας και στο τρόπο κατάθεσης των δικαιολογητικών