Το Σχολειο μας

Το ταξίδι στο μέλλον ξεκινάει από το σχολείο

Το Σχολειο μας

Η Ηλεκτρονική Πύλη του 4ου ΓΕΛ Χαλκίδας αποτελεί ένα πρωτοποριακό βήμα για την επικοινωνία του με τους γονείς αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Στόχος μας είναι η σημαντική ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την αμφίδρομη επικοινωνία με οποιονδήποτε άλλο έχει τον ίδιο σκοπό με μας..

Ο επισκέπτης μπορεί να δει την ιστορία του σχολείου, τα κτίρια, υλικό από τις εργασίες των μαθητών και τις εκδηλώσεις μας καθώς επίσης και τις συνεργασίες μας με άλλα σχολεία εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση στις ανακοινώσεις του σχολείου, στο ημερολόγιο των εργασιών, να ενημερώνεται για τις απουσίες του καθώς επίσης να εισέρχεται σε επιλεγμένο μαθησιακό υλικό ανά μάθημα. Οι τελειόφοιτοι αλλά και οι απόφοιτοι θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται για οτιδήποτε σχετικό με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ανακοινώσεις του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, να ενημερώνονται έγκαιρα για συναντήσεις με καθηγητές αλλά και με τον Διευθυντή του σχολείου, καθώς επίσης να συνδέεται και να ενημερώνεται για τις απουσίες, τις επιβραβεύσεις ή και τις ποινές του μαθητή που κηδεμονεί. Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος να καταθέτει προτάσεις και απόψεις σχετικές με την λειτουργία του σχολείου αλλά και να στέλνει ηλεκτρονικά δικαιολογητικά απουσιών

Ο καθηγητής μπορεί να δίνει στους μαθητές του το υλικό σχετικό με το μάθημά του, να αναθέτει εργασίες ηλεκτρονικά και να επικοινωνεί με γονείς και μαθητές για κάθε σχετικό με την εκπαίδευση θέμα.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί όπως όλοι γνωρίζουμε από την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας αρχικά, αλλά κύρια από το αν αυτή θα μπορέσει να γίνει ένας ωφέλιμος δίαυλος επικοινωνίας καθηγητών – μαθητών και γονέων – κηδεμόνων, έτσι ώστε κανείς να μην αισθάνεται αποκομμένος στην κοινή προσπάθεια που δεν είναι άλλη από την συνεχή μόρφωση .