Μετεγγραφες - Τμηματα Σχολειου

Το ταξίδι στο μέλλον ξεκινάει από το σχολείο

8/9/2019

Μετεγγραφες - Τμηματα Σχολειου

 

 Για την πλήρη ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται και εμπλέκονται:
Λόγω της εγκεκριμένης από το 2017 χωροταξικής κατανομής των αποφοίτων γυμνασίων στα Λύκεια της πόλης της Χαλκίδας, παρουσιάστηκε σαφής μείωση των εγγεγραμμένων μαθητών της Α Λυκείου στο σχολείο μας, με αποτέλεσμα από 5 τμήματα στην Α Λυκείου το 2107-18 να γίνουν 4 το 2018- 19 και μόλις 3 την φετινή σχολική χρονιά 2019-20. 
Προβληματιζόμενοι από το γεγονός που συνδέεται αφενός με την υπερπληθώρα μαθητών στα άλλα Λύκεια της πόλης και αφετέρου με τις μετακινήσεις συναδέλφων που κρίνονται λειτουργικά υπεράριθμοι σε άλλα σχολεία, αλλά αφουγκραζόμενοι και την επιθυμία πολλών μαθητών ( περίπου 20) που εκδήλωσαν με την κατάθεση της σχετικής αίτησης μετεγγραφής να φοιτήσουν στο σχολείο μας, συντάξαμε ένα υπόμνημα - σας παρατίθεται-  προς τους αρμόδιους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο παραδόθηκε αυτοπροσώπως από τον Διευθυντή του Λυκείου μας. 
Το υπόμνημα έτυχε της θετικής ανταπόκρισης τόσο του προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, όσο και του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συνέστησαν την αποστολή αιτήματος  προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας το οποίο και οι δυο υποσχέθηκαν ότι θα συνδράμουν θετικά. Το αίτημα  - παρατίθεται - στάλθηκε μέσω της Δ.Δ.Ε Εύβοιας. 
Και ενώ αναμέναμε την θετική απάντηση της περιφέρειας ειδοποιείται προφορικά ο Διευθυντής του Σχολείου το μεσημέρι της Παρασκευής ότι δεν πρόκειται να εγκριθεί δημιουργία 4ου τμήματος.
Η νομοθεσία που διέπει τις μετεγγραφές και θέματα σχετικά με τον αριθμό μαθητών και τμημάτων περιέχεται στην υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4 δημοσιευμένη στο φεκ 120 τεύχος δεύτερο  της 23-1-2018
Τα παραπάνω σας γίνονται γνωστά επειδή με μέγιστο αριθμό 81 μαθητών στα 3 τμήματα, μετά τις 77 εγγραφές του Ιουνίου, 2 εκπρόθεσμες του Σεπτεμβρίου για τις οποίες έχουμε ενημερωθεί και 2 μετεγγραφές λόγω μετεγκατάστασης οικογενειών στη πόλη μας, δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε με μετεγγραφή από τα άλλα Λύκεια αριθμό μεγαλύτερο των αιτουμένων μετεγγραφή από μάς για τα άλλα Λύκεια. Οι αριθμοί αυτοί για την πλήρη ενημέρωσή σας είναι 3 για το 1ο Λύκειο, 2 για το 2ο Λύκειο και 1 για το 3ο Λύκειο. ( Δεν συγκρίνονται με τις περίπου 20 που αιτούνται να μετεγγραφούν σε μας). 
Τα παραπάνω, επ ουδενί έχουν την έννοια της καταγγελίας κανενός. Αποτελούν απλά μια προσπάθεια - όπως τονίστηκε - πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, ώστε να μην γίνουμε εμείς αποδέκτες παραπόνων για ενέργειες που δεν φταίμε. Το αίτημα μας για την δημιουργία του 4ου τμήματος εμπεριείχε την διάθεση ικανοποίησης μεγάλου αριθμού αιτήσεων μετεγγραφών, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στα άλλα Λύκεια όπως προφορικά είχε διαβεβαιωθεί από τους Διευθυντές τους

 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μπορείτε να ανοίξετε και να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία.

  • PDF

    (219.9Kb)
  • PDF

    (368.3Kb)
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ