Άσκηση για την αντιμετωπιση σεισμου

Το ταξίδι στο μέλλον ξεκινάει από το σχολείο

Άσκηση για την αντιμετωπιση σεισμου

 Πραγματοποήθηκε σήμερα με μεγάλη επιτυχία στη σχολική μας μονάδας, άσκηση που έχει σαν σκοπό να ευιασθητοποιήσει καθηγητές και μαθητές στην πιθανότητα σεισμικής δόνησης κατά την διάρκεια των μαθημάτων, τους τρόπους προστασίας των μαθητών μέσα στις αίθουσες και την ομαλή τους αποχώρηση μετά το πέρας της δόνησης. 
Κατά τις προηγούμενες ημέρες οι εξαίρετοι συνάφελφοι ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΡΗΣ ΠΕ.03 και ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ 04.01, είχαν φροντίσει:

1. να ενημερωθούν ολοι οι καθηγητές γραπτώς με τις οδηγίες ΟΑΣΠ για τις αρμοδιότητες τους, τι πρέπει να κάνουν προ του σεισμού, τι οδηγίες θα δώσουν κατά την διάρκεια της δόνησης στους μαθητές και πώς θα συντονίσουν την ασφαλή απομάκρθυνση των μαθητών απο το κτίριο μετά το πέρας του σεισμού.

2. να αναρτήσουν σε κάθε αίθουσα το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου

3. να μελετήσουν και να συντάξουν τη σειρά εκκένωσης των αιθουσών ώστε να απαιτηθεί ο μικρότερος δυνατός χρόνςο για την εκκένωση

Μαθητές και καθηγητές ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά. Τα όποια λάθη επισημάνθηκαν θα απουελέσουν την αφορμή για την επανάληψη και εμπέδωση, μαζί με την ευχή όλα αυτα να χρειαστεί ανάγκη να πραγματοποιούνται μόνο σε εικονικές κατατστάσεις