Απονομη επαινου

Το ταξίδι στο μέλλον ξεκινάει από το σχολείο

Απονομη επαινου

 Στην δύσκολη εποχή που ζούμε, οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε ακόμη και στο να ανταλλάξουμε ευχές. Την δυσκολία αυτή οι μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου μας με την παρότρυνση της θεολόγους μας κας Τίτα Γερασιμούλας, ξεπέρασαν τις μέρες πριν τις εορτές των Χριστουγέννων και επί πλέον τις συνδύασαν με την συγκεντρωση χρημάτων τα οποία απεστάλησαν στην οικογένεια make a wish

Το πιστοποιητικό που παραθέτουμε αποτελεί απόδειξη της πράξης και ταυτόχρονα ευχαριστήριο προς τους μαθητές μας για την πράξη τους αυτη. Ευχή από όλους μας τέτοιες ενέργειες ναχουν μιμητές και συνέχεια χρονική

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ο τιμητικός έπαινος