Οι μαθητες μας εκπαιδευονται και στο σκακι

Το ταξίδι στο μέλλον ξεκινάει από το σχολείο

Οι μαθητες μας εκπαιδευονται και στο σκακι

 

επιδή στο σχολείο μας ενδιαφέρουν εκτός απο τα καθαρά γνωστικά αντικείμενα, όλες οι δραστηριότητες που καλλιεργούν το πνεύμα και την ευγενή άμιλλα

 Η μετάβαση στην παρακάτω διεύθυνση γίνεται αφου την μαρκάρετε πρώτα και στη συνέχει με δεξι κλικ : μετάβαση στην διευθυνση

 https://neospalamedes.blogspot.gr/2017/11/4-manifestazioni-scachistiche-nel-4o.html

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ