Δ/ΝΣΗ- ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Το ταξίδι στο μέλλον ξεκινάει από το σχολείο

20/12/2022

Δ/ΝΣΗ- ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υποδιευθύντρια Α ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Υποδιευθύντρια Β ΜΠΑΡΩΤΑ ΖΩΗ