ΙΣΤΟΡΙΚΟ 4ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το ταξίδι στο μέλλον ξεκινάει από το σχολείο

13/12/2022

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 4ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

4ο ΓΕΛ Χαλκίδας

Το 1997, με βάση τον νόμο 2525/1997 (νόμος Αρσένη), καταργήθηκαν τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια και στη θέση καθενός από αυτά δημιουργήθηκε ένα ΤΕΕ και ένα Ενιαίο Λύκειο, στα οποία και κλήθηκαν να δηλώσουν την επιλογή οργανικής τοποθέτησής τους οι καθηγητές των πρώην ΤΕΛ.

Έτσι από την κατάργηση των 1ου & 2ου ΤΕΛ Χαλκίδας, για το σχ. Έτος 1997 – 1998, προέκυψαν το 1ο & 2ο ΤΕΕ Χαλκίδας και το 4ο ΓΕΛ Χαλκίδας, που λειτουργούσαν όλα στο σχολικό συγκρότημα των πρώην ΤΕΛ (Βούρκος).

Το 4ο ΓΕΛ Χαλκίδας, είχε πρώτο Δ/ντή τον Θεόδωρο Καραμπατσώλη και μετά την συνταξιοδότησή του (2002), από το σχ. έτος 2002 – 2003, τον Ιωάννη Μόκκα, επί των ημερών του οποίου, το σχολικό έτος 2003 -2004, έγινε η μεταστέγαση του σχολείου στο νέο διδακτήριο, που κατασκευάστηκε στο χώρο του πρώην εργοστασίου της Πειραϊκής – Πατραϊκής (Μονής Ερίων & Μάριου Δοξάκη), όπου και στεγάζεται μέχρι σήμερα.

Μετά την συνταξιοδότηση του κ. Μόκκα ( 2010 ), ανέλαβε Διευθυντής του σχολείου, για ένα έτος, ο Νίκος Σιόλιας (σχ. Έτος 2010 - 2011), και ακολούθως, για μια εξαετία, (σχ. Έτη: 2011-12 έως 2016- 2017), υπηρέτησε στη θέση του διευθυντή ο Δημήτρης Τουλούμης.

Σήμερα διευθυντής είναι ο Χρήστος Κακαβάς.